Wóz asenizacyjny to maszyna rolnicza służąca do samoczynnego pobierania, transportu i rozlewania gnojówki i gnojowicy na pola uprawne i pastwiska w celu ich nawożenia. Jest to bardzo ważne narzędzie w rolnictwie, ponieważ umożliwia zróżnicowane nawożenie, dzięki czemu gleba jest odpowiednio użyźniona i zapewnia lepsze plony. Wóz asenizacyjny składa się z ogromnego zbiornika, zespołu pomp oraz przewodów i dysz, które służą do pobierania i rozlewania cieczy. Wóz asenizacyjny to przyczepa, która nie posiada własnego napędu (w odróżnieniu od pojazdu asenizacyjnego), dlatego musi być podłączana do ciągnika za pomocą WOM (wał odbioru mocy). Wóz asenizacyjny może być wykorzystywany do nawożenia pola, podlewania upraw lub pojenia zwierząt na pastwiskach, a także do wypompowywania wody z piwnic w przypadku powodzi lub do gaszenia pożarów. Jest to bardzo przydatne narzędzie w rolnictwie, które zapewnia zróżnicowane nawożenie i użyźnienie gleby, co przekłada się na lepsze plony.