Maszyny rolnicze

Zunhammer VAN Control dual

VAN Control dual – innowacyjny system do analizy składników odżywczych gnojowicy

System czujników firmy ZUNHAMMER umożliwia analizowanie i pomiar składników odżywczych gnojowicy bezpośrednio w zbiorniku wozu asenizacyjnego. Badanie przeprowadzane jest za pomocą czujnika NIR, który ciągle pobiera informacje o składzie gnojowicy z rurociągu. Gnojowicę można więc badać podczas napełniania, wysiewania lub mieszania. Rejestrowane są nie tylko azot (N), ale także potas (K), fosfor (P) oraz masa sucha (TM). Możliwa jest również rejestracja dodatkowych składników.

NIR – pomiar bezdotykowy przy użyciu spektroskopii bliskiej podczerwieni

Zasada pomiaru NIR została opracowana w środowisku przemysłowym i działa bardzo precyzyjnie oraz niezawodnie. Firma ZUNHAMMER wykorzystuje technologię NIR do pomiaru składników odżywczych podczas napełniania zbiorników wozów asenizacyjnych już od 2005 roku. W 2007 roku DLG przyznała firmie srebrny medal za tę innowacyjną technologię.

VAN Control dual – analiza składników gnojowicy w terenie

Dzięki stałemu rejestrowaniu składników gnojowicy podczas procesu rozsiewania, rośliny są optymalnie nawożone. Znając skład gnojówki, można oszczędzać nawozy mineralne i uzyskiwać stałe wysokie plony. Optymalizacja procesów nawożenia, automatyczne dokumentowanie, oszczędność cennych zasobów i ochrona środowiska – to tylko niektóre z korzyści systemu.

 • Model kalibracji dla wszystkich płynnych nawozów rolniczych, zapewniający bezpieczeństwo użytkowania nawet przy wysokich lub niskich temperaturach
 • Wysoka dokładność pomiarów dzięki pomiarom w sekundowym odstępie czasu
 • Obsługa za pośrednictwem dowolnego terminala zgodnego z ISOBUS
 • Brak konieczności kalibracji przez użytkownika
 • Bezpośrednia analiza składników odżywczych w gnojowicy, substratach i plonach
 • Aplikacja nawozów oparta na składnikach odżywczych
 • Dokumentacja ilości wysiewanych składników odżywczych zgodnie z wymogami ustawy o nawożeniu
 • Pomiar i dokumentacja całkowitej zawartości azotu, fosforu, azotu amonowego, potasu i suchej masy

Czujniki VAN Control dual firmy ZUNHAMMER spełniają wymagania dotyczące zatwierdzenia DLG w zakresie dokładności pomiaru suchej masy (DM), całkowitego azotu (Ntotal) i pięciotlenku fosforu (P2O5) w płynnym nawozie bydlęcym i wieprzowym, w mieszanym oborniku z obornika bydlęcego i wieprzowego oraz w płynnym produkcie pofermentacyjnym z obornika bydlęcego lub wieprzowego z surowcami odnawialnymi.

Ponadto system czujników ZUNHAMMER spełnia wymogi DLG dotyczące azotu amonowego (NH4-N) w odchodach bydła i świń oraz płynnego produktu pofermentacyjnego pochodzącego od bydła lub świń z surowcami odnawialnymi oraz tlenku potasu (K2O) w odchodach bydła, takich jak mieszany obornik pochodzący od bydła i świń. Główną zaletą technologii pomiarowej NIR w porównaniu z konwencjonalnymi metodami oznaczania składników w gnojowicy poprzez pobieranie próbek i analizę laboratoryjną jest natychmiastowa dostępność wyników pomiarów oraz stały pomiar składników w całej objętości gnojowicy.

Specyfikacja techniczna:

 • Technika pomiarowa: Spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIR)
 • Zasilacz: 12 / 24 V
 • Działanie / wyświetlacz: Terminal ISOBUS
 • Opcjonalny wyposażenie: Drukarka, Wi-Fi, GSM
 • Format przesyłania danych: ISO-XML

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o ofercie nowoczesnych maszyn rolniczych firmy ZUNHAMMER.